• +420608161930
  • PatrikMarafko@Showmagazine.cz

Aliance

ALIANCE VELKOPODNIKATELŮ je obchodní systém budoucnosti, který má zabezpečit prostředí pro podnikatele, kteří projdou naším vzdělávacím systémem a umožnit jim dlouhodobě dosahovat jejich cílů a růstu. Obchodní systém je postaven na zásluhovém principu, kdy učitel je odměňován za výsledky svého žáka. Cílem je vytvořit silnou investorskou skupinu, která bude mít značný vliv, díky kterému bude měnit svět k lepšímu.

 

„POMÁHÁME SI PLNIT SVÉ SNY NAVZÁJEM!“